Ścieranie marchwi to slangowe określenie procesu robienia sobie dobrze (innymi słowy samowystarczalnego zaspokajania swoich potrzeb seksualnych).