Zamoczyć kija jest żartobliwym określeniem hobbystycznego łowienia ryb.

Definicja – co to znaczy zamoczyć kija

Zamoczyć kija oznacza w mowie potocznej łowienie ryb w celach rekreacyjnych. Samych wędkarzy nierzadko nazywa się natomiast moczykijami. Łowienie ryb wiąże się z koniecznością zanurzenia w wodzie żyłki z haczykiem. Dla mało wnikliwego obserwatora może to sprawiać wrażenie, jakby cała wędka (kij) musiał znajdować się w akwenie.


Przykłady użycia określenia zamoczyć kija

  • – Twój stary w robocie siedzi?
    – Nie, pojechał zamoczyć kija.
  • – Masz jakieś hobby?
    – Lubię zamoczyć kija.