Rururu rurkowce to nieistniejące organizmy wymyślone przez Janusza Korwina-Mikke.

Definicja – co to znaczy rururu rurkowce

Rururu rurkowce to określenie, które zostało wymyślone przez Janusza Korwina-Mikke. W jednym programie krytykował on pewnego młodego człowieka twierdząc, że chce on wyłącznie żreć i żyć, zupełnie jak rururu rurkowce żyjące sobie na dnie Rowu Mariańskiego. Mikke w swojej wypowiedzi stwierdził, że rurkowce pojawiły się w wypowiedzi Stanisława Lema. Jest to jednak kłamstwo, a takie określenia, jak rurkowce po prostu nie istnieją. Z tego powodu rururu rurkowce to określenie, które często prześmiewczo odnosi się do JKM i jego fanów.


Przykłady użycia określenia rururu rurkowce

  • – Mówię ci, to jest ogólnoświatowy spisek!
    – Tak, tak, wiem. To spisek rururu rurkowców!
  • – Ty byś tylko żarł i żarł! Żadnych większych ambicji!
    – Racja mordo, zupełnie jak rururu rurkowce.