Wąty to inaczej pretensje, zastrzeżenia do kogoś.

Definicja – co to znaczy wąty

Wąty to popularne określenie młodzieżowe, znaczące to samo, co pretensje. Mieć do kogoś wąty znaczy to samo, co mieć do kogoś zastrzeżenia.


Przykłady użycia określenia wąty

  • – E, młody, lecisz do sklepu!
    – Masz do mnie jakieś wąty?
    – Nie, po prostu jesteś najmłodszy!
  • – Widziałeś się ostatnio z Kamilem?
    – Nie, on ma jakieś wąty do mnie po ostatniej imprezie.
    – No wiesz, nie dziwne, przystawiałeś się do jego laski.