Randewu to potoczna forma fonetyczna zwrotu rendez-vous oznaczającego randkę bądź spotkanie z osobą płci przeciwnej. Słowo pochodzi od fonetycznego zapisu francuskiego zwrotu rendez-vous o takim samym znaczeniu.


Przykłady użycia słowa randewu

– Dzwoniłeś do Marka, będzie dzisiaj?
– Dzwoniłem, ale nie będzie go – mówił, że ma dziś jakieś randewu z tą nową laską.