Przykryty płaszczem czyli obciążony jakimiś przeżyciami, emocjami, zdarzeniami.

Definicja – co to znaczy przykryty płaszczem

Przykryty płaszczem to potoczny zwrot określający osobę, która jest obciążona jakimiś zdarzeniami, emocjami, przeżyciami. Znajduje się w trudnej sytuacji życiowej.


Przykłady użycia określenia przykryty płaszczem

  • – Monika wciąż przeżywa żałobę?
    – Tak. Nadal przykryta jest płaszczem cierpienia.
  • – Myślisz, że Piotrek podejmie w końcu odpowiednie kroki?
    – Nie wiem, jest przykryty płaszczem wątpliwości i rozterek.