Zwrot dopierdalacz może oznaczać w slangu ulicznym dwie różne rzeczy:

1. Dopierdalacz w żargonie szkolnym oznacza ocenę dopuszczającą (dwóję).

2. Dopierdalacz to określenie stosowane w odniesieniu kogoś dobrze umięśnionego, silnego.

Definicja – co to znaczy dopierdalacz

1. Z pojęciem dopierdalacza najczęściej spotkamy się w szkole. Jest to potoczne określenie oceny dopuszczającej czyli dwói.
2. Mianem dopierdalacza można również nazwać kogoś dobrze zbudowanego, a także doświadczonego w różnych walkach i bijatykach.


Przykłady użycia słowa dopierdalacz

  • – No po prostu ku*wa no nie! Znowu dopierdalacz! Matka mnie zabije!
  • – Jaki dopierdalacz. Ciekawe czy wyćwiczył na czysto czy kłuje dupę.
    – Tego nie wiem, ale wiem że siły mu nie brakuje. Wczoraj widziałem jak sam położył trzech typów, którzy skakali do jego młodszego brata.