Prawilni to liczba mnoga od słowa „prawilny”, czyli potocznie coś odpowiedniego, dobrego lub o osobie zasługującej na szacunek.

Definicja – co to znaczy prawilni

Termin prawilni jest zapożyczeniem z rosyjskiej gwary więziennej. Oryginalnie słowo to oznacza prawidłowy, poprawny. W slangu funkcjonuje jako określenie czegoś dobrego, odpowiedniego, właściwego lub o osobie, która zasługuje na szacunek, jest godna zaufania, uczciwa.


Przykłady użycia określenia prawilni

  • – Pomyślałem, że może zabraknąć wódki, więc dokupiłem jeszcze dwie butelki.
    – No, prawilnie!
  • – Jak chcesz trochę zioła to mam bardzo dobry namiar.
    – Okej. A na pewno spoko są ten ziomki?
    – Stary, to prawilne mordeczki, mówię ci.