Określenie nie ogarniać posiada dwa różne znaczenia:

1. Nie panować nad sytuacją

2. Nie rozumieć czegoś

Definicja – co to znaczy nie ogarniać

1. Nie ogarniać czegoś, to znaczy nie radzić sobie z daną sytuacją, nie panować nad tym co się dzieje, tracić kontrolę.
2. Drugie znaczenie słów nie ogarniać to nie rozumieć czegoś. Nie ogarniać można zarówno danego zagadnienia, z określonego przedmiotu, jak również pewnych zdarzeń, czy zachowań jakiejś osoby.


Przykłady użycia określenia nie ogarniać

  • Wiem, że miałem oddać ci ten hajs w tamtym tygodniu, ale zrozum, że ja już naprawdę nie ogarniam. Ojciec nadal nie ma pracy, muszę mu pomagać, oddam ci wszystko, jak tylko się odkuję.
  • Stary, przecież funkcja kwadratowa to najprostszy dział w matmie, nie rozumiem, jak można tego nie ogarniać?