Pozbaść to inaczej sprawić, że ktoś nam ulega.

Definicja – co to znaczy pozbaść

Pozbaść to słowo pochodzące prawdopodobnie z gwary wielkopolskiej, ale używane także w innych regionach Polski, głównie przez starsze pokolenie. Oznacza sprawić, że ktoś nam ulega, staje się posłuszny, podporządkowany. Najczęściej używa się tego określenia w kontekście podporządkowania kogoś, kto jest autorytetem, pełni jaką władzę (np. rodzice).


Przykłady użycia określenia pozbaść

  • – Ale mamo! Moja koleżanka Kasia już może chodzić na imprezy.
    – Nie interesuje mnie to, że Kasia pozbadła swoich rodziców.
  • – Niestety, ale musi Pani jakoś rozwiązać tą sytuację. Dzieci całkowicie Panią pozbadły.
    – Postaram się panie Dyrektorze.