Poszłem to niepoprawna odmiana czasownika „pójść” w 1 osobie l. poj. czasu przeszłego rodzaju męskiego; poprawna forma brzmi „poszedłem”.

Definicja – co to znaczy poszłem

Poszłem to dość często popełniany błąd językowy, głównie przez starszych ludzi. Jest to niepoprawnie odmieniona forma przeszła czasownika pójść w 1 os. liczbie poj. rodzaju męskiego. Właściwa odmiana to oczywiście poszedłem. Czasem niektórzy używają tego wyrazu w celach humorystycznych, np. aby sparodiować osoby mało inteligentne, albo by kogoś poirytować.


Przykłady użycia określenia poszłem

  • – Wczoraj poszłem do sklepu i nie było żadnego wyboru mięsa.
    Poszedłem dziadku…
    – Oj tam, czepiasz się.
  • Poszłem do sklepu a tam kolejka na kilkanaście metrów.
    Poszedłem wieśniaku…