Postawić baltazara to potoczy zwrot na wypróżnianie się.

Definicja – co to znaczy postawić baltazara

Postawić blatazara to bardzo potoczne wyrażenie, które odnosi się do wypróżniania, robienia kupy. Inaczej można powiedzieć, np. postawić kloca.


Przykłady użycia określenia postawić baltazara

  • – A ty dokąd?
    Postawić baltazara. Od dwóch godzin mnie ciśnie.
  • – Stary, ktoś w łazience postawił baltazara i nie spuścił wody.
    – Oj tam, oj tam.