Popaprańce to inaczej osoby pojebane, posrane lub popie*dolone.

Definicja – co to znaczy popaprańce

Poprańcami nazywa się osoby pojebane, posrane i popie*dolone. Słowo popraniec oznacza też to samo co pojeb. Jednak ze względu na długość słowa, można zbudować mocniejszy nastrój poprzez odpowiednią intonację.


Przykłady użycia określenia popaprańce

  • – Czy Ty właśnie zesrałeś w gacie?
    – No. A co?
    – Jak to co poparańcu? Cuchnie od Ciebie!
  • – Co ten kolo wyrabia?
    – Sam nie kumam, ale widać, że to jakiś po-pa-pra-niec!