Podpie*dolić to inaczej ukraść coś lub donieść na kogoś.

Definicja – co to znaczy podpie*dolić

Słowo podpie*dolić ma dwa znaczenie. Pierwsze z nich oznacza kradzież czegoś, na przykład sprzętu, pieniędzy, czy nawet trunków. Drugie ma związek z donoszeniem na kogoś, najczęściej na policję, czy nawet do rodziców.


Przykłady użycia określenia podpie*dolić

  • – Miałem dychę w kieszeni. Jak nic Mateusz mi zabrał!
    – A to mały podpie*dalacz!
  • – Fikaj, fikaj, to na psy na Ciebie doniosę!
    – A co z Ciebie taki podpie*dalacz?