Faktycznie, rzeczywiście

Definicja – co to znaczy faktoza

Faktoza to określenie stosowane do potwierdzenia prawdy. Zamiennie używane jako faktycznie, rzeczywiście. Może być dodane do zdania lub zastosowane samodzielnie.


Przykłady użycia słowa faktoza

  • – Wiedziałeś, że jutro nie ma matmy?
    – Zaraz sprawdzę. Faktoza!
  • – Nie musisz rozrywać opakowania, z tyłu masz nacięcie, wystarczy za nie pociągnąć.
    Faktoza, dzięki!