Pizga w beret jest wyrażeniem o dwóch różnych znaczeniach:

1. Wieje

2. Uderza do głowy

Definicja – co to znaczy pizga w beret

1. W kontekście pogodowym oznacza to, że jest bardzo silny wiatr.
2. Pizga w beret to wyrażenie, którego używa się, opisując działanie jakiegoś alkoholu lub narkotyku. Pizga w beret, oznacza tyle samo, co uderza do głowy.


Przykłady użycia określenia pizga w beret

  • Wróciłem się po czapkę, bo strasznie pizga w beret.
  • Uważaj, nie pal tego tak szybko, bo to dosyć mocno pizga w beret.