Pionas to ktoś nieprzystosowany do realiów życia.

Definicja – co to znaczy pionas

Pionas to osoba niezaradna życiowo. Ponieważ jest uzależniona od innych, nie jest w stanie samodzielnie podejmować racjonalnych decyzji. Sformułowanie to ma charakter pejoratywny i służy obrażeniu osoby nieprzystosowanej do samodzielnego życia.
Tożsame znaczeniowo jest określenie: pion.


Przykłady użycia określenia pionas

  • – Wygoniłaś swojego męża z domu?
    – Wreszcie rozwodzę się z tym pionasem.
  • – Nie wiem jak umyć te okna. Przecież to jest strasznie trudne…
    – To się naucz pionasie.