Piłować ryło oznacza w slangu młodzieżowym bardzo głośny krzyk (wrzask).

Definicja – co to znaczy piłować ryło

Piłować ryło jest młodzieżowym określeniem czyjegoś bardzo głośnego krzyku. Najczęściej wrzask jest efektem nieumiejętności kontroli własnych nerwów i kanalizowania frustracji w mniej destrukcyjny dla psychiki sposób.
Tożsame znaczeniowo jest stwierdzenie: piłować ryja.


Przykłady użycia określenia piłować ryło

  • – Anka ci wybaczyła ten skok w bok?
    Piłowała ryło pół noc, ale w końcu wybaczyła.
  • – I co ja ma z tobą zrobić? Ciągle masz jakieś durne pomysły!
    – Na początek przystań tak piłować ryło!