Bulwar to słowo o dwóch znaczeniach w slangu i mowie potocznej:

1. Bulwar to potoczne określenie na przerobiony samochód terenowy.

2. Bulwar to także uliczka spacerowa przy brzegu rzeki lub morza.

Definicja – co to znaczy bulwar

1. Bulwar to potoczne określenie, które pochodzi ze slangu motoryzacyjnego. Używa się tej nazwy wobec samochodu terenowego, który został przerobiony, odpicowany na auto służące do jazdy miejskiej. Posiadanie takiego pojazdu świadczy o ekstrawagancji jego właściciela. Można również spotkać się z określeniem – bulwarówka.
2. Bulwar to nazwa na pas, uliczkę miejską, która znajduje się przy rzecznym lub morskim brzegu. Jest to miejsce przeznaczone do rekreacji i odpoczynku.


Przykłady użycia określenia bulwar

  • – To jak, będziesz miał ten samochód na piątek?
    – Tak, stary pożyczy mi swojego bulwara.
  • – Ale wyje*any masz ten bulwar!
    – Dzięki!
  • – Idziemy przejść się bulwarem?
    – Tak!