Pizda zbita to określenie w negatywny sposób podsumowujące pewne zjawiska, wydarzenia.

Definicja – co to znaczy pizda zbita

Pizda zbita to wyrażenie, które jest stosowane w sytuacjach niepomyślnych. Jest to swoiste, negatywne podsumowanie zdarzeń. Najczęściej pizda zbita oznacza również, że zły stan, który powstał w wyniku niepomyślnej sytuacji jest nie do zmiany, nie da się już nic z nim zrobić.


Przykłady użycia określenia pizda zbita

  • – Matka znalazła szlugi u mnie w plecaku.
    – No to pizda zbita.
  • – Magda widziała jak całowałem się z Paulą.
    – I co?
    – No i pizda zbita. Zerwała ze mną.