Pichac osoba pochodząca ze wsi, o miejskich manierach, zaaklimatyzowana w mieście.

Definicja – co to znaczy pichac

W odróżnieniu od wieśniaka pichac to osoba dobrze wykształcona, o nienagannych manierach i nadmiernej wręcz elegancji, mieszkająca w mieście, lecz pochodząca ze wsi. Określenie ma wydźwięk pejoratywny, oznaczające usilną próbę bycia osobą bardziej miejską, niż mieszczuch.


Przykłady użycia określenia pichac

  • – Ten Eryk to nawet niezły jest.
    – Dziewczyno, daj sobie z nim spokój, przecież pichac.
  • – Przyjedzie taki pichac do miasta i będzie się bawił w wielkiego pana, jakby nie jeździł co sobotę do Zabijdziury na obiad rodzinny.