Personalik jest młodzieżowym określeniem skręta z marihuany wykonanego wyłącznie dla jednej osoby.

Definicja – co to znaczy personalik

Personalikiem młodzież nazywa jointa wykonanego wyłącznie dla jednej osoby. Zawiera ilość marihuany, która po wypaleniu jest w stanie zadziałać na jednego zażywającego.
Nazwa personalik wywodzi się od łacińskiego słowa persona oznaczającego osobę – sugeruje, że tylko jeden człowiek może skorzystać z tak wykonanego skręta.


Przykłady użycia określenia personalik

  • – Podzielisz się skrętem?
    – Nie tym razem kolego. To personalik.
  • – Pandemia niby jest, ale zapalić z kolegami ma się ochotę.
    – Zrobimy personaliki. Będzie bezpiecznie.