Uje*ać to wulgarne wyrażenie o wielu znaczeniach slangowych:

1. Uje*ać to popularne określenie ugryzienia przez owada lub rzadziej zwierzę.

2. Uje*ać to potoczne określenie na stan upojenia alkoholowego bądź odurzenia narkotykami.

3. Uje*ać oznacza w slangu młodzieżowym zepsucie czegoś.

4. Uje*ać jest określeniem oznaczającym ubrudzenie.

5. Uje*ać jest młodzieżowym określeniem na niezdanie egzaminu lub nieprzepuszczenia do następnej klasy.

Definicja – co to znaczy uje*ać

1. Określenie uje*ać jest odpowiednikiem stwierdzenia ugryźć. Jest zwykle używane w formie okrzyku, w chwilę po ukąszeniu, dla podkreślenia bólu, jakie ono wywołało.
2. Uje*ać oznacza również stan upojenia alkoholowego, w którym przestaje się kontrolować swoje zachowanie, a następnego dnia można spodziewać się luk w pamięci. Określenia to jest też stosowane dla nazwania odurzenia substancjami psychoaktywnymi, powodującego częściową lub całkowitą utratę kontaktu z rzeczywistością.
3. Słowo uje*ać definiuje się często, jako zepsuć. Zwykle określenie to jest stosowane w sytuacji, gdy jakiś element całości został oderwany albo nadszarpnięty. W wyniku tego przedmiot nie może spełniać funkcji, do jakiej był pierwotnie przeznaczony.
4. Stwierdzenie uje*ać służy często do wyrażenia poirytowania tym, że jest się ubrudzonym bądź coś się ubrudziło.
5. Uje*ać służy również do wyrażenia złości względem egzaminatora, u którego nie udało się zaliczyć sprawdzianu bądź nauczyciela, który wystawił ocenę skutkującą niemożliwością przepuszczenia ucznia do następnej klasy.


Przykłady użycia określenia uje*ać

 • – Komar mnie uje*ał!
  – Nie drzyj się tak! Przecież to nie szerszeń. Nic ci nie będzie.
 • – Gdzie jest stół z salonu?
  – Nogę jedną przez przypadek uje*ałem.
 • – Aleś się uje*ał tym ciastem.
  – Nawet mi nie mów. Wyglądam jak wieśniak.
 • – Zdałeś w końcu prawko?
  – Nie, egzaminator uje*ał mnie jeszcze na placu.