Pegeery to Państwowe Gospodarstwa Rolne.

Definicja – co to znaczy pegeery

Pegeery to działające w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej – Państwowe Gospodarstw Rolne. Były to wyspecjalizowane przedsiębiorstwa rolne, stanowiące własność państwa. Szybko jednak okazało się, że są skrajnie nierentowne – na każde 100 ha ziemi zatrudniano po ok. 12 pracowników zamiast tylko 4.
Rolnicy bez własnej ziemi uznawali własność państwową za niczyją, więc rozkradali mienie i unikali pracy, gdy tylko mogli.
Ostatecznie pegeery zlikwidowano ustawowo w 1991 r. Stały się one synonimem cwaniactwa, lenistwa i pracy rozumiane jako sztuka dla sztuki, a więc całkowicie nieopłacalnej.
Ponieważ pegeery funkcjonowały na terenach wiejskich, współcześnie nazywa się w ten wszystkich mieszkańców wsi.


Przykłady użycia określenia pegeery

  • – Zawsze taka bieda w waszej wsi była?
    – Odkąd pegeery zlikwidowali.
  • – Jadę do babci na wieś.
    – A pójdziesz na potańcówkę z pegeerami?

Pegeery – analiza i ciekawostki

Pierwsze pegeery powstały 27 października 1917 r. w sowieckiej Rosji, jako sowchozy (sowietskije choziajstwa).
W Polsce PGR ostały przekształcone z Rolniczych Spółdzielniach Produkcyjnych, po dojściu do władzy Władysława Gomułki.