Pchać się to określenie o dwóch różnych znaczeniach potocznych:

1. Pchać się oznacza w mowie potocznej usilne dążenie do wyznaczonego celu.

2. Pchać się to inaczej: torować sobie drogę.

Definicja – co to znaczy pchać się

1. W mowie potocznej młodzieży sformułowanie pchać się odnosi się do sytuacji, gdy ktoś wytrwale dąży do wyznaczonego sobie celu. Ne zraża się przeciwnościami, lecz obstając przy swoim – mozolnie wypełnia plan.
2. Zwrot pchać się stosowany jest również w dużym skupisku ludzi, chcąc w ten sposób polecić komuś, by spróbował utorować sobie drogę do celu. Najczęściej ma to miejsce podczas koncertu oraz tłumnych wyprzedaży w sklepie.


Przykłady użycia określenia pchać się

  • – Postanowiłam, że pojadę na ten koncert, to pojadę. Napiszę do burmistrza. Może podepnie mnie pod działania na rzecz promocji miasta?
    – Ale ty się pchasz
  • – Jesteśmy za daleko. Nie widzę stąd sceny.
    Pchaj się!