Patus to określenie osoby zachowującej się w sposób patologiczny, to znaczy przejawiającej zachowania, które nie są społecznie akceptowane i nie powinny mieć miejsca. Ktoś jest patusem najczęściej ze względu na trudne dzieciństwo, złe towarzystwo lub przejścia życiowe.