Patroban to młodzieżowe określenie agresywnego egocentryka.

Definicja – co to znaczy patroban

Mianem patrobana zwykło określać się wśród młodzieży osobę, która ma zwyczaj obrażania innych i nieustannego ich krytykowania, po to, by samemu znaleźć się w centrum uwagi. Niestety nie cieszy się przez to sympatią wśród rówieśników.


Przykłady użycia określenia patroban

  • – Czemu on tak wiecznie wszystkich krytykuje. Ciągle się czepia.
    – Typowy patroban.
  • – Ten nowy znowu mnie wyzywał dzisiaj.
    – Pokaż mi tego patrobana. Nauczę go szacunku do dziewczyn.