Paszołwon jest sformułowaniem stosowanym, by zmusić kogoś do natychmiastowego oddalenia się.

Definicja – co to znaczy paszołwon

Paszołwon ma znaczenie analogiczne jak w przypadku zapisu tego sformułowania rozdzielnie: paszoł won. Ma na celu zmuszenie kogoś do oddalenia się. W związku z tym jest wypowiadane zwykle ze złością w głosie i w stanie silnego wzburzenia.
Zwrot paszoł won pochodzi z języka rosyjskiego i jest mniej kulturalnym zamiennikiem dla powszechnie stosowanych: spadaj stąd, idź precz, wynoś się.


Przykłady użycia określenia paszołwon

  • – Złościsz się na mnie, że pies ci zwiał? Weź sobie nowego ze schroniska i przestać histeryzować.
    Paszołwon!
  • – Twój pamiętnik, to historyjki pierwsza klasa. A to o nocy z Bartkiem. Ua!
    Paszołwon! Spróbuj komuś powiedzieć!