Pas wyraża potrzebę zaniechania dalszego udziału w czymś.

Definicja – co to znaczy pas

Zwrot pas został zaczerpnięty z rozgrywek karcianych, podczas których miał stanowić formę oświadczenia, że rezygnuje się czasowo z dalszej gry bądź licytacji. Na gruncie potocznej mowy młodzieży pas ma jednak szersze zastosowanie – pozwala wyrazić potrzebę zaniechania udziału w czymś. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to gra, zakupy, czy impreza.


Przykłady użycia określenia pas

  • – Rozlewam kolejkę.
    – Ja pas.
  • – To może wejdziemy jeszcze do sklepu z butami?
    – Skończyła mi się kasa. Pas.