Pako jest potocznym określeniem osoby, która nie angażuje się w pracę wykonywaną w grupie bądź parze.

Definicja – co to znaczy pako

Pako jest żartobliwym określeniem osoby, która pracując w grupie bądź parze unika jakiegokolwiek wysiłku. Nie chce angażować się w wykonywane zadania nie dlatego, że nie potrafi, lecz dlatego, że nie ma ochoty się wysilać. Jeśli już zacznie pracować, zwykle efekty tych starań wymagają poprawek i dodatkowego zaangażowania pozostałych członków grupy.
Określenie pako nie ma jednak na celu obrażania kogoś, czy wytykania jego lenistwa. Jest to raczej humorystycznie zabarwiony sposób nazywania czyjegoś sposobu bycia.


Przykłady użycia określenia pako

  • – Tam trzeba gwoździa chyba wbić.
    Pako, bierz młotek i lecisz z tym.
  • – No nie wiem, czy to wyjdzie, może kogoś mądrzejszego do tego wziąć?
    – Nie ma nikogo mądrzejszego od ciebie, pako.