Padaczka jest potocznym określeniem starego samochodu.

Definicja – co to znaczy padaczka

Określenie padaczka jest przypisywana staremu, psującemu się samochodowi. Sformułowanie to ma prześmiewczy charakter i służy kpieniu z pojazdu, który nie powinien zostać dopuszczony do ruchu drogowego, z uwagi na kondycję techniczną. To również forma wyśmiania właściciela tak zaniedbanego auta.
Jest to młodzieżowa alternatywa dla popularnych: grat, złom.


Przykłady użycia określenia padaczka

  • – I jak ci się podoba moje pierwsze auto?
    – Ta padaczka? Weź, się nie kompromituj.
  • – Będziemy się za tą padaczką do samej Warszawy wlekli.
    – Nie wymagaj zbyt wiele. Jak przyspieszy, to się na bank rozleci.