Pałka się przegła jest młodzieżową alternatywą dla powszechnie stosowanego „miarka się przebrała”.

Definicja – co to znaczy pałka się przegła

Zwrot pałka się przegła stosowane jest w sytuacji, gdy ktoś swoim zachowaniem bądź wypowiedzią wyraźnie przekroczył granice. Konieczne jest wówczas podjęcie stanowczych kroków, które sprawią, że poniesie on konsekwencje swojego zachowania.
Pałka się przegła jest stosowane jako bardziej młodzieżowa wersja dla miarka się przebrała!, przesadziłeś!, dosyć!


Przykłady użycia określenia pałka się przegła

  • – Nie będę słuchał starej. Głupia jest jak but.
    Pałka się przegła brat. Spadaj stąd albo w japę dostaniesz.
  • – Zjadłem ci ser. Musisz se kupić. I mleko i chleb też. Z masła też skorzystałem.
    Pałka się przegła. Dosyć tego obżerania mnie. Szukaj sobie innego mieszkania. Nie będę cię sponsorował, nawet jeśli jesteś moim dobrym kumplem.