Oesu to fonetycznie zapisane wykrzyknienie o Jezu! o znaczeniu identycznym jak w oryginale.