Określenie odyniec posiada znaczenie slangowe i klasyczne:

1. Obraźliwe określenie starszego, otyłego i nieatrakcyjnego mężczyzny.

2. Stary samiec dzika, żyjący poza stadem.

Definicja – co to znaczy odyniec

1. Jest to negatywne słowo określające mężczyznę, który jest otyły i owłosiony. Bardzo często głośno sapie, jest palaczem oraz czuć od niego alkohol. A zatem porównuje się go do samca dzika (odyńca) zarówno ze względu na wygląd, jak i przypuszczenie, iż może być przez to samotny.
2. Klasycznie oznacza to starego samca dzika, żyjącego poza stadem.


Przykłady użycia określenia odyniec

  • – Co to za dźwięki?
    – To pewnie ten sapiący odyniec na ławce.
  • – Patrz przed siebie, to odyniec!
    – Matko! Może lepiej rozbijemy namiot gdzieś dalej.