Antymapper to osoba, która gardzi mapperami, czyli ludźmi rysującymi alternatywne historie świata na mapie.

Definicja – co to znaczy antymapper

Mapperzy są to osoby, które biorą mapę świata rzeczywistego (teraźniejszą lub przeszłą), a następnie rozrysowuje na niej alternatywne historie. Mogą to robić ręcznie, mogą w programach graficznych, nawet w Paincie. Antymapper to osoba, która uważa coś takiego za stratę czasu lub coś głupiego.


Przykłady użycia określenia antymapper

  • – Co tam robisz?
    – A, rysuję sobie mapę hitlerowskich Niemiec, gdyby hitler był jednak malarzem.
    – Dobra, cofam pytanie.
    – Odezwał się pan antymapper.
  • – Mapping jest dla frajerów, którzy zamiast zrobić coś z życiem to kolorują piksele w paincie.
    – Spadaj farfoclu, miejsce dla antymapperów jest poza grupą.