Zwałkować to inaczej: ukraść

Definicja – co to znaczy zwałkować

Sformułowanie zwałkować oznacza w mowie potocznej młodzieży: ukraść W pierwotnym znaczeniu słowo wałkować odnosiło się do zwinięcia czegoś w wałek. W takiej formie łatwiej jest coś ukryć np. pod poły płaszcza. W związku z tym zaczęto w ten sposób określać kradzież każdego typu.
Słowo to jest zamiennie stosowane ze: zwałować.


Przykłady użycia określenia zwałkować

  • – Super masz ten telefon. Kiedy sobie kupiłaś?
    – Nie kupiłam. Zwałkowałam.
  • – Czemu ten typ tak zwiewa z drogerii?
    – Pewnie zwałkował jakieś perfumy.