Oberwać lolą to określenie, które oznacza: otrzymać uderzenie policyjną pałką.

Definicja – co to znaczy oberwać lolą

Lola to inna nazwa policyjnej pałki. Tak więc oberwać lolą to nic innego, jak otrzymać cios tą właśnie bronią.


Przykłady użycia określenia oberwać lolą

  • – Widziałeś, jak zgarniali Mańka?
    – Ta. Rzucał się, to jeszcze oberwał lolą.
  • – Mój stary opowiadał, że w PRL-u milicja często ich pałowała.
    – Aua! Nie chciałbym tak oberwać lolą