1. Potoczne określenie na amfetaminę bądź zażywanie amfetaminy.
2. Instalacja podtlenku azotu w samochodzie.