Nie smuć pi*dy to inaczej: nie bądź smutny, nie zasmucaj kogoś.

Definicja – co to znaczy nie smuć pi*dy

Określenie to jest używane wobec osoby, która jest w zły nastroju i widać po niej, bądź sama wyraźnie to okazuje. Nie smuć pi*dy stosuje się często w sytuacjach, kiedy zbiera się większe towarzystwo w celach rozrywkowych, jednakże ktoś psuje radosną atmosferę swoim smutkiem. Wyrażenie to daje ponadto odbiorcy do zrozumienia, że zaraża on swoją postawą innych, a przecież nie powinien nikogo zasmucać.


Przykłady użycia określenia nie smuć pi*dy

  • – Iwo, rusz się trochę!
    – Co?
    – Nie co, tylko nie smuć pi*dy! Zobacz, jak inni się bawią.
  • – Cały czas myślę o mojej eks…
    – Jak zamierzasz ciągle smucić pi*dę to baw się sam!