NHI oznacza „NieucHwytnI”

Definicja – co to znaczy NHI

NHI, czyli NieucHwytnI to zorganizowana grupa ludzi ze Słupska malująca po murach. NHI działa na rzecz tworzenia odskoczni od szarości świata. Założenie grupy miało miejsce w 2010 roku. W jej skład wchodzą kuzyni z bloków, którzy interesują się tym samym. Załoga pozostaje anonimowa, ze względu na fakt, iż ich działania nie są legalne.


Przykłady użycia określenia NHI

  • – Stary widziałeś ten nowy mural?
    – No, super jest!
    – To zasługa NHI.
  • – Jedziemy do Słupska?
    – Pewnie, mam nadzieję, że zobaczę dzieła NHI.