Nawet to inaczej „nie”

Definicja – co to znaczy nawet

Nawet jest wzmocnionym nie. Jest to zaprzeczenie o ironicznym charakterze, gdyż pomimo identycznego brzmienia w znaczeniu nie ma nic wspólnego z potocznym nawet.


Przykłady użycia określenia nawet

  • – Gdyby Damian cię zapytał, to zaczęłabyś z nim chodzić?
    – No nawet!
  • – Powiesz twojej starej, gdzie wczoraj byłeś?
    – No nawet! Chyba cię poje*ało!