Nara obciągara jest niekoniecznie kulturalnym pożegnaniem.

Definicja – co to znaczy nara obciągara

Nara obciągara powstało poprzez zestawienie dwóch rymujących się wyrazów: nara, czyli inaczej cześć, pa oraz obciągara, oznaczającego dziewczynę, która komuś obciąga (co w języku potocznym oznacza uprawianie seksu oralnego).
Tego wyrażenia używa się zazwyczaj jako zakończenia rozmowy z osobą nielubianą. Pokazuje ono wrogie i niechętne nastawienie do rozmówcy.


Przykłady użycia określenia nara obciągara

  • – Co idioto, nawet tego nie umiesz zrobić?
    Nara obciągara!
  • – Możemy porozmawiać?
    Nara obciągara, lamusie, mogliśmy rozmawiać wczoraj.