Namaste to pochodzący z Indii zwrot, który mówimy witając się lub żegnając, jego dokładne znaczenie to „Pokłon Tobie”.