Na autopilocie oznacza powrót do domu w stanie upojenia alkoholowego.

Definicja – co to znaczy na autopilocie

Osoby pijane często odznaczają się unikalnym darem powrotu do domu w stanie skrajnej podświadomości. Są półprzytomne, a następnego dnia nie pamiętają nawet pokonanej trasy. Mówi się wtedy, że do domu wróciły na autopilocie.


Przykłady użycia określenia na autopilocie

  • – O której wróciłeś do chaty wczoraj?
    – Jakoś po trzeciej, ale już na autopilocie wracałem.
  • – Ej, nie powinniśmy go odprowadzić? Jest totalnie pijany.
    – Stary, on na autopilocie nawet z innego miasta wróciłby do chaty.