MSC to skrót od: miejscówka, inaczej: miejsce.

Definicja – co to znaczy MSC

MSC to skrót od słowa miejscówka oznaczające miejsce spotkań. Używane jest w komunikacji smsowej oraz internetowej.


Przykłady użycia określenia MSC

  • – Znasz jakąś dobrą MSC?
    – Tak. Tam za szkołą będzie dobrze.
  • – Idziemy na naszą starą MSC?
    – Pewnie.