Montować to słowo o dwóch znaczeniach potocznych:

1. Określenie oznaczające wspólne zbieranie pieniędzy na jakiś cel, inaczej: zrzucać się, składać się na coś.

2. Montować to również inaczej bajerowanie, zachęcanie płci przeciwnej do odbycia stosunku.

Definicja – co to znaczy montować

1. Jest to czasownik od słowa montaż, które oznacza zrzutkę albo składkę. Najczęściej jest stosowane w sytuacjach, gdzie co najmniej dwie osoby składają się na zakup marihuany.
2. Montować oznacza proponować, zachęcać drugą osobę do odbycia stosunku seksualnego. Inaczej można powiedzieć: bajerować, podrywać.


Przykłady użycia określenia montować

  • – Zobacz, ile dziś kasy dostałem!
    – O, to rozumiem, że montujemy się?
  • – Kaśka poszła z tamtym typem?
    – Nie, próbował ją montować, ale wróciła na chatę.