Mefedroniara to potoczne określenie nauczycielki chemii.

Definicja – co to znaczy mefedroniara

Mefedroniarą młodzież licealna oraz ze szkoły podstawowej nazywa nauczycielkę chemii. Określenie to pochodzi od nazwy mefedron (4-metylometkatynon), będący związkiem chemicznym o działaniu psychoaktywnym.


Przykłady użycia określenia mefedroniara

  • – Kto jest waszym wychowawcą?
    Mefedroniara.
  • – Którego nauczyciela najbardziej nie lubisz?
    – Chyba mefedroniary. Strasznie jest wymagająca.