Protip to porada lub wskazówka – najczęściej krótka, ale bardzo treściwa i wartościowa, od kogoś kto dobrze zna dany temat. Często wynika z doświadczenia lub obserwacji osoby, która jej udziela.