Lelum polelum to inaczej ciamajda albo robić coś na odwal się.

Definicja – co to znaczy lelum polelum

Człowiek lelum polelum to taki człowiek, który jest wolniejszy od innych, przykłada mniej wagi do wykonywanych zadań i robi to na odwal się.


Przykłady użycia określenia lelum polelum

  • – No i jak szefie, dobrze jest?
    – Ty to zawsze lelum polelum byłeś, mogłeś to chociaż wytrzeć zanim przyjdę.
  • – A co sądzisz o tej wystawie?
    – Ee, takie lelum polelum, nic się kupy nie trzyma.