Określenie łamanie peta może oznaczać w slangu dwie różne rzeczy:

1. Łamanie peta to pogarda do przeciwnika

2. Określenie może oznaczać też awans w policji

Definicja – co to znaczy łamanie peta

1. Łamanie peta oznacza w policji wzrost rangi ze starszego posterunkowego na sierżanta.
2. Jeżeli zaś mówimy złamie go jak peta, to mamy na myśli naszego przeciwnika a nasza pewność na wygraną jest duża do tego stopnia, że będzie porównywalne z siłą potrzebną do złamania papierosa.


Przykłady użycia określenia łamanie peta

  • – Słyszałeś? Marek dostał awans, złamał peta.
  • – Stary, ten gość jest wielki! Przestań, złamię go jak peta.